Χειρουργική Μαστού
 

Γνωστή και ως ογκεκτομή, η ευρεία τοπική εκτομή αποτελεί μια χειρουργική επέμβαση με την οποία αφαιρείται ο κακοήθης όγκος μαζί με τμήμα υγιούς ιστού που τον περιβάλλει.
Στην περίπτωση όπου ο χειρουργηθείς μαστός καθίσταται μικρότερος από τον αντίπλευρο υγιή, τότε μπορεί να πραγματοποιηθεί επέμβαση (mammoplasty) και στον άλλο μαστό ώστε να επιτευχθεί συμμετρία.

Τι είναι η εντόπιση με οδηγό σύρμα;
Η εντόπιση μιας βλάβης στο μαστό με οδηγό σύρμα πραγματοποιείται με σκοπό την οριοθέτηση της βλάβης εντός του μαστού σε περιοχή που δεν ψηλαφάται από το χειρουργό μαστού.
Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ακτινολόγο ο οποίος τοποθετεί ένα λεπτό οδηγό σύρμα στον μαστό όπου το άκρο του βρίσκεται εντός η πολύ κοντά στην περιοχή της βλάβης. Αυτό γίνεται την ημέρα του χειρουργείου μετά από την εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική και πρίν από το χειρουργείο.
Η διάρκεια της τοποθέτησης του σύρματος είναι περίπου 20 με 30 λεπτά και γίνεται με τοπική αναισθησία και με τη χρήση υπερηχογραφήματος ή μαστογραφίας.
Αφού ολοκληρωθεί, το σύρμα σταθεροποιείται στο δέρμα του μαστού και η ασθενής επιστρέφει στο δωματιό της προτού οδηγηθεί την ίδια μέρα στο χειρουργείο προκειμένου να υποβληθεί στην επέμβασή της.
Το χειρουργείο περιλαμβάνει αφαίρεση ολόκληρης της βλάβης του μαστού με το σύρμα με επιπλέον υγιή ιστό γύρω από αυτήν (ογκεκτομή) η οποία στέλνεται στην συνέχεια για ιστοπαθολογική εξέταση (βιοψία). Η επέμβαση γίνεται με την χορήγηση γενικής αναισθησίας και γενικά είναι ανώδυνη.
Μετεγχειρητικά η ασθενής ενδέχεται να έχει μικρά ενοχλήματα που αντιμετωπίζονται όμως εύκολα με την λήψη παυσιπονων ενώ την ίδια μέρα μπορεί να επιστρέψει στην οικία της.  

Μετεγχειρητική παρακολούθηση
Μετά την επέμβαση δεν χρειάζεται αφαίρεση ραμμάτων , καθώς αυτά είναι απορροφήσιμα. Μπορείτε να επανέλθετε μετά από 2-3 ημέρες στην εργασία σας αλλά συνίσταται αποφυγή έντονης σωματικής άσκησης για 2 περίπου εβδομάδες. Λίγες επίσης ημέρες μετά από το χειρουργείο ο χειρουργός σας θα χρειαστεί να σας δει για να εκτιμήσει το χειρουργικό τραύμα, να σας ενημερώσει για τα αποτελέσματα της βιοψίας και ποια θα είναι η περαιτέρω θεραπεία σας.

  

Η ογκοπλαστική χειρουργική του μαστού είναι η εκτομή του καρκινικού όγκου με υγίη ιστό πέριξ αυτού, που συνοδεύεται από άμεση αποκατάσταση του ελλείματος στο μαστό που προκύπτει από την επέμβαση. Επιτρέπει συνεπώς την αφαίρεση του όγκου,την διατήρηση του μαστού και το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα. Σε αρκετές περιπτώσεις συνδυάζεται με επέμβαση συμμετρίας στον αντίπλευρο μαστό. 

Στόχοι της Ογκοπλαστικής Χειρουργικής του Μαστού

1. Πλήρης αφαίρεση του καρκινικού όγκου
2. Καθαρά όρια -υγιής ιστός- γύρω από τον όγκο
3. Καλό εώς εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα
4. Μία μόνο χειρουργική επέμβαση

Ο χειρουργός που καλείται να εφαρμόσει τις τεχνικές ογκοπλαστικής πρέπει να είναι εξειδικευμένος χειρουργός μαστού. Τούτο συμβαίνει διότι η ογκοπλαστική χειρουργική του μαστού πέραν της πολυπλοκότητάς της είναι μια φιλοσοφία που απαιτεί όραμα, πάθος, γνώση της τρισδιάστατης ανατομίας και της λειτουργίας του μαστού. Ο χειρουργός μαστού απαιτείται συνεχώς να σκέπτεται “Πώς μπορώ να αφαιρέσω τον καρκίνο με ευρέα όρια υγιούς ιστού ενώ την ίδια στιγμή να κάνω την ασθενή να φαίνεται το ίδιο καλά ή καλύτερα από ότι είναι τώρα;”

Οι τεχνικές που σήμερα υπάρχουν είναι αρκετές εώς πολλές και η κάθε μια εφαρμόζεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του όγκου (μέγεθος, περιοχή εντόπισης), το μέγεθος του μαστού, την αναλογία μέγεθος όγκου/μέγεθος μαστού, τον βαθμό πτώσης του μαστού και φυσικά την επιθυμία της ασθενούς.

 

 

 

Μαστεκτομή είναι η αφαίρεση ολόκληρου του μαστού μαζί με τη θηλή, τη θηλαία άλω και τμήμα δέρματος. Υπάρχουν αρκετά είδη μαστεκτομής και κάθε μια πραγματοποιείται λαμβάνοντας ο χειρουργός υπ’όψιν πολλές παραμέτρους και εν συνεχεία ενημερώνει την ασθενή συζητώντας ποια είναι η ενδεδειγμένη.
Ριζική Τροποποιημένη Μαστεκτομή είναι η αφαίρεση ολόκληρου του μαστού, της θηλής με τη θηλαίας άλω, του δέρματος και των μασχαλιαίων λεμφαδένων. Ολική Μαστεκτομή είναι παρόμοια με την Ριζική τροποποιημένη αλλά δεν πραγματοποιείται μασχαλιαίος λεμφαδενικός καθαρισμός. Η Μαστεκτομή Διατήρησης του Δέρματος (Skin-Sparing Mastectomy) διαφέρει από την ολική Μαστεκτομή στην έκταση δέρματος που αφαιρείται και καθορίζεται από το μέγεθος και την εντόπιση του όγκου, το μέγεθος του μαστού, τον τύπο αποκατάστασης, την προτίμηση της ασθενούς για το μέγεθος της αποκατάστασης και τον βαθμό πτώσεως του μαστού.
Εφόσον η ασθενής το επιθυμεί μπορεί να γίνει και αποκατάσταση του συμπλέγματος Θηλής-Θηλαίας Άλω που πραγματοποιειται 3-4 μήνες από την αρχική επέμβαση υπό τοπική αναισθησία από τον εξειδικευμένο χειρουργό μαστού. Η Μαστεκτομή με Διατήρηση της Θηλαίας άλω και Θηλής ( Nipple-Sparing Mastectomy) είναι παρόμοια με την προαναφερθείσα επέμβαση (Μαστεκτομη Διατήρησης Δέρματος) αλλά διατηρείται το σύμπλεγμα θηλής-θηλαίας άλω και με την κατάλληλη επέμβαση αποκατάστασης το αισθητικό αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Η Προφυλακτική Μαστεκτομή (Risk-Reducing Mastectomy) δεν απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες. Ουσιαστικά αφορά στις γυναίκες με ισχυρή γενετική προδιάθεση και συγκεκριμένα αυτές που έχουν διαγνωσθεί με μετάλλαξη των γονιδίων BRCA-1 και BRCA-2. Περίπου το 12% του γυναικείου γενικού πληθυσμού θα εκδηλώσουν καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Σε αντίθεση με αυτό και σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες 55%-65% των γυναικών που έχουν κληρονομήσει το μεταλλαγμένο γονίδιο BRCA-1 και περίπου 45% αυτών με το γονίδιο BRCA-2 θα αναπτύξουν καρκίνο του μαστού μέχρι την ηλικία των 70 ετών.
Συνεπώς η απόφαση για προφυλακτική μαστεκτομη θα πρέπει να λαμβάνεται εφόσον η ασθενής πληροί τα κριτήρια και έχει ενημερωθεί πλήρως από τον θεράποντα χειρουργό μαστού.

Ο Μασχαλιαίος Λεμφαδενικός Καθαρισμός είναι η χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης όλων των λεμφαδένων της μασχάλης. Πραγματοποιείται για την θεραπεία και τον καθορισμό της πρόγνωσης του διηθητικού καρκίνου του μαστού καθώς επίσης και για τον καθορισμό και σχεδιασμό της μετεγχειρητικής θεραπείας. Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία και απαιτεί παραμονή στο νοσοκομείο για κάποιες ημέρες. Κατά την επέμβαση τοποθετείται σωλήνας παροχέτευσης, που παραμένει μέχρι ο ασθενής να εξέλθει από το νοσοκομείο. Μετεγχειρητικά υπάρχει πιθανότητα ανάπτυξης λεμφοιδήματος δηλαδή οίδημα του άνω άκρου, που εμφανίζεται είτε άμεσα μετά το χειρουργείο, είτε αργότερα μετά από μήνες. Η μειωμένη αισθητικότητα (στο έσω τμήμα του βραχίονα) και κινητικότητα του σύστοιχου άνω άκρου αποτελούν επίσης δυνητικές επιπλοκές αυτής της επέμβασης. Πάντα μετά την επέμβαση συνίσταται φυσιοθεραπεία του ώμου και δίδονται οδηγίες και αντίστοιχο ενημερωτικό φυλλάδιο ώστε να ελαχιστοποιηθεί η μειωμένη κινητικότητα του άκρου.

Η βιοψία του Φρουρού Λεμφαδένα πραγματοποιείται για να καθοριστεί εάν ο καρκίνος του μαστού έχει επεκταθεί πέραν του κυρίως (πρωτοπαθούς) όγκου εντός του λεμφικού συστήματος. Είναι μια διαδικασία κατά την οποία απαιτείται η έγχυση ραδιενεργού παράγοντα εντός του μαστού, η οποία δίνει στο χειρουργό τη δυνατότητα να εντοπίσει τον φρουρό λεμφαδένα κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Ενδέχεται να εντοπιστούν περισσότεροι του ενός λεμφαδένα φρουρού.
Οι φρουροί λεμφαδένες στην συνέχεια αφαιρούνται και στέλνονται για ιστοπαθολογική εξέταση. Αν αποδειχθεί πως δεν υπάρχει μετάσταση στους φρουρούς λεμφαδένες αυτό σημαίνει πως και οι υπόλοιποι λεμφαδένες της μασχάλης είναι ελεύθεροι νόσου (υγιείς) και δεν απαιτείται περαιτέρω λεμφαδενικός καθαρισμός.
Αν όμως ο φρουρός λεμφαδένας αποδειχθεί πως είναι διηθημένος τότε απαιτείται ο μασχαλιαίος λεμφαδενικός καθαρισμός, δηλαδή η αφαίρεση και των υπολοίπων λεμφαδένων.

Η Διεγχειρητική ακτινοθεραπεία (IORT) είναι μια θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού στην οποία η ακτινοβολία εφαρμόζεται στοχευμένα απευθείας σε μια μικρή περιοχή του μαστού και μόνο μια φορά. Είναι διαφορετική από τη συνήθη μέθοδο παροχής ακτινοβολίας, στην οποία ένα μεγαλύτερο μέρος του σώματος (όπως ένα ολόκληρο όργανο) δέχεται ακτινοβολία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.Πώς χρησιμοποιείται η διεγχειρητική ακτινοθεραπεία για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού;
Στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, η IORT χρησιμοποιείται σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ογκεκτομή (αφαίρεση ενός όγκου από το στήθος), αντί μαστεκτομής (αφαίρεση ολόκληρου του μαστού). Η συσκευή παρέχει IORT χαμηλής ενέργειας, υψηλής δόσης ακτινοβολίας απευθείας στο υπόστρωμα του όγκου (κοιλότητα που έχει απομείνει μετά την αφαίρεση του όγκου από τον μαστό) στο χειρουργείο, αμέσως μετά την ογκεκτομή (αφαίρεση του όγκου).Μετά την ογκεκτομή, ένα σφαιρικό απλικατέρ στη συσκευή IORT τοποθετείται απευθείας στην κοιλότητα της ογκεκτομής και διοχετεύει μια μικρότερη δόση ακτίνων Χ από αυτήν που διοχετεύεται σε μια καθιερωμένη θεραπεία ακτινοβολίας. Η θεραπεία IORT συνήθως διαρκεί περίπου 30 λεπτά.Ποιοί ασθενείς με καρκίνο μαστού θα πρέπει να λαμβάνουν διεγχειρητική ακτινοθεραπεία;
Οι ασθενείς που μπορούν να ωφεληθούν περισσότερο με την χρήση IORT έχοντας διαγνωσθεί με καρκίνο μαστού είναι οι άνω των 50 ετών και βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο της νόσου.Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της διεγχειρητικής ακτινοθεραπείας;Η IORT έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:Η απαιτούμενη ακτινοβολία μπορεί να διοχετευθεί στον ιδιο χρόνο του χειρουργείου. Το "πρότυπο" πρόγραμμα ακτινοθεραπείας για τον καρκίνο του μαστού είναι πέντε ημέρες την εβδομάδα για διάστημα έως έξι εβδομάδες.
Η IORT εξοικονομεί χρόνο και είναι πιο βολική για τον ασθενή.
Η δόση ακτινοβολίας είναι πολύ μικρότερη από αυτή της εξωτερικής ακτινοθεραπείας.
Τα γειτονικά φυσιολογικά όργανα και οι ιστοί λαμβάνουν λιγότερη ακτινοβολία σε σχέση με την εξωτερική ακτινοθεραπεία.
Εάν κριθεί απαραίτητο, ο ασθενής μπορεί να υποβληθεί και σε άλλη ογκεκτομή εάν ένας άλλος όγκος βρεθεί μελλοντικά στον μαστό.
Η IORT κοστίζει σημαντικά λιγότερο από την εξωτερική ακτινοθεραπεία.Ποιες είναι οι παρενέργειες της διεγχειρητικής ακτινοθεραπεία;
Οι κύριες παρενέργειες της IORT είναι οι μώλωπες και η συσσώρευση υγρού στον μαστό.

 

Η Ηλεκτροχημειοθεραπεία (ECT- Electrochemotherapy) είναι μια επαναστατική μέθοδος χημειοθεραπείας για συγκεκριμένη ομάδα ασθενών που έχουν προσβληθεί από καρκίνο του μαστού και έχουν εμφανίσει τοπικές υποτροπές στο δέρμα του θώρακα, της πλάτης και των άνω άκρων.

Είναι ένας συνδυασμός:
α) Χημειοθεραπείας που εγχύεται εντός του όγκου ή στην κυκλοφορία του αίματος
β) Χρησης ενός ηλεκτρικού παλμού όπου ο χημειοθεραπευτικός παράγοντας εισχωρεί στα καρκινικά κύτταρα με ηλεκτροδιάτρηση.
Ηλεκτρόδια μεταδίδουν ένα ηλεκτρικό παλμό στον όγκο και αλλάζουν το εξωτερικό στρώμα του καρκινικού κυττάρου (μεμβράνη) με αποτέλεσμα να καθιστά ευκολότερη την εισαγωγή του χημειοθεραπευτικού παράγοντα μέσα στο κύτταρο.

Τύποι καρκίνου του δέρματος που η ηλεκτροχημειοθεραπεία μπορεί να θεραπεύσει
Η ηλεκτροχημειοθεραπεία χρησιμοποιείται για καρκίνους που αναπτύχθηκαν ή έχουν εξαπλωθεί στο δέρμα.
Αυτοί περιλαμβάνουν:
Το Βασικοκυτταρικό και το Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος
Το Μελάνωμα
Το Σάρκωμα Kaposi
Τον Καρκίνο του Μαστού που έχει εξαπλωθεί στο δέρμα
Τον καρκίνο της Κεφαλής και του Τραχήλου που έχουν εξαπλωθεί στο δέρμα

Η Ηλεκτροχημειοθεραπεία έχει εγκριθεί από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Φροντίδας Αριστείας (NICE- National Institute for Health and Care Excellence) του Ηνωμένου Βασιλείου ως θεραπεία για να ανακουφίσει τα συμπτώματα στα άτομα με καρκίνο που προσβάλουν το δέρμα τους. Μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο των συμπτωμάτων, όταν οι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται σε άλλες θεραπείες.
Ωστόσο είναι μια αρκετά νέα θεραπεία και οι μελέτες εξετάζουν συνεχώς το πόσο καλά λειτουργεί και ποιοί ασθενείς μπορούν πραγματικά να ωφεληθούν πραγματικά από αυτήν.

Πως πραγματοποιείται;
Η Ηλεκτροχημειοθεραπεία στα περισσότερα κέντρα πραγματοποιείται στην αίθουσα του χειρουργείου και υπό γενική αναισθησία , ενώ μετά οι ασθενείς χρειάζεται να παραμείνουν στο νοσοκομείο συνήθως για μια ημέρα.
Κατά την επέμβαση εγχύεται ενδοφλεβίως μια χημειοθεραπευτική ουσία( σισπλατίνη ή η βλεομυκίνη) και μετά από λίγο τα ειδικά ηλεκτρόδια (βελόνες) τοποθετούνται στην περιοχή της βλάβης και αρχίζει η διαδικασία της χορήγησης των ηλεκτρικών ώσεων.
Οι ηλεκτρικοί παλμοί προέρχονται από μια ειδική συσκευή. Ο χειρουργός τοποθετεί τα ηλεκτρόδιο πάνω στις περιοχές του δέρματος με τις μεταστατικές καρκινικές βλάβες. Η επέμβαση έχει διάρκεια περίπου 30 λεπτών αλλά ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο ανάλογα με το μέγεθος και τον αριθμό των βλάβών που υπάρχουν.

Επιπλοκές της Ηλεκτροχημειοθεραπείας
Δεν έχουν παρατηρηθεί μείζονες μετεγχειρητικές επίπλοκές μετα από την Ηλεκτοχημειοθεραπεία
Η κύρια μόνο ανεπιθύμητη ενέργεια είναι ο πόνος στην περιοχή όπου πραγματοποιείται η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων στο δέρμα αλλά είναι συνήθως ήπιος και διαρκεί για μια-δυο μέρες.

Τι λένε οι μελέτες για την Ηλεκτροχημειοθεραπεία
Μέχρι στιγμής, οι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει την Ηλεκτροχημειοθεραπεία για τον έλεγχο των συμπτωμάτων του μεταστατικού η υποτροπιάζοντος καρκίνου του μαστού στο δέρμα, όταν οι άλλες θεραπείες έχουν αποτύχει ή δεν μπορούν να εφαρμοστούν για διάφορους λόγους. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενών εντυπωσιακά. Παρολα αυτά είναι μια αρκετά νέα μέθοδος και χρειάζεται χρόνος ώστε να παγιωθεί ως θεραπεία εκλογής σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενων που πάσχουν από μεταστατικό καρκίνο στο δέρμα μετά από καρκίνο του μαστού.

 

Είναι γεγονός πως η Μαστεκτομή αποτελεί μια ακρωτηριαστική επέμβαση και προκαλεί άμεσα ή και απώτερα ψυχολογικά προβλήματα. Η έλλειψη μαστού επιφέρει χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Σήμερα η μαστεκτομή πραγματοποιείται μόνο όταν οι συντηρητικές επεμβάσεις στον μαστό δεν είναι ογκολογικά ασφαλείς. Συνεπώς στις περιπτώσεις όπου η μαστεκτομή είναι αναπόφευκτη υπάρχει η δυνατότητα αποκατάστασης του μαστού.

Με τον όρο αποκατάσταση εννοούμε την δημιουργία ενός “τεχνητού” ουσιαστικά μαστού είτε με την χρήση ενθεμάτων σιλικόνης είτε με τη χρήση αυτόλογων μοσχευμάτων (ιστοί του ίδιου του σώματος) ή και με συνδυασμό και των δυο. Η αποκατάσταση μπορεί να γίνει είτε ταυτόχρονα με την μαστεκτομή και ονομάζεται Άμεση Αποκατάσταση, είτε αργότερα μετά από μήνες ή και χρόνια και ονομάζεται Απώτερη (καθυστερημένη) Αποκατάσταση.

Είναι η πιο σύνηθης και διαδεδομένη μέθοδος αποκατάστασης μετά από μαστεκτομή. Με αυτήν, το ένθεμα σιλικόνης τοποθετείται στη θέση του προϋπάρχοντος μαστού κάτω από τους μύες του θώρακα (μείζονα θωρακικό μύ) και έχουν το σχήμα του μαστού. Σε ορισμένες περιπτώσεις και ιδιαίτερα κατά την καθυστερημένη αποκατάσταση πριν από το μόνιμο ένθεμα σιλικόνης τοποθετείται ιστικός διατατήρας ώστε να δημιουργηθεί χώρος ικανός για να το υποδεχθεί. Ο διατατήρας ουσιαστικά είναι ένα σιλικονούχο “μπαλόνι” που διατείνεται με την έγχυση φυσιολογικού ορού σταδιακά και προκαλεί την διάταση τόσο του υπερκείμενου θωρακικού μύ όσο και του δέρματος. Συνήθως ο διατατήρας παραμένει για 5-6 μήνες και στη συνέχεια αντικαθίσταται από το μόνιμο ένθεμα σιλικόνης. Βεβαίως υπάρχουν και μόνιμοι ιστικοί διατατήρες που δεν είναι απαραίτητη η αντικατάστασή τους.

 

Η αποκατάσταση μπορεί να γίνει είτε ταυτόχρονα με την μαστεκτομή και ονομάζεται Άμεση Αποκατάσταση, είτε αργότερα μετά από μήνες ή και χρόνια και ονομάζεται Απώτερη (καθυστερημένη) Αποκατάσταση.

Οι αυτόλογοι ιστοί που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση του μαστού ονομάζονται οι ιστοί που αφαιρούνται από ένα σημείο του σώματος (Δότριες περιοχές) της ασθενούς και μεταφέρονται με διάφορες πολύπλοκες τεχνικές στην περιοχή όπου εχει πραγματοποιηθεί η μαστεκτομή με στόχο την δημιουργία ενός “τεχνητού” μαστού με σαφώς καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.
Οι ιστοί αυτοί μπορεί να βρίσκονται στην ράχη (πλατύς ραχιαίος μυς - LD flap), στο κατώτερο κοιλιακό τοίχωμα (DIEP flap, TRAM flap), στο γλουτό και στην έσω περιοχή του μηρού.
Η χρήση αυτόλογων ιστών ενδείκνυται και πραγματοποιείται σε ασθενείς που πρόκειται ή έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία του θωρακικού τοιχώματος.

Η αποκατάσταση με τη χρήση του πλατύ ραχιαίου μυός (μυς της πλάτης) είναι μια από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση του όγκου του μαστού μετά από επέμβαση Διατήρησης του (ογκεκτομή). Χρησιμοποιώντας τις Ογκοπλαστικές τεχνικές για την μετατόπιση τμημάτων του μαστού, το μέγεθος και το σχήμα του μαστού συνήθως αλλάζει και σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει να γίνουν επεμβάσεις συμμετρίας είτε ταυτόχρονα ή καθυστερημένα . Ενώ οι περισσότερες ασθενείς είναι ικανοποιημένες με αυτές τις επεμβάσεις, εντούτοις ορισμένες να ενδέχεται να μην πληρούν τα κριτήρια είτε λόγω του μικρού μεγέθους του μαστού, είτε επειδή θέλουν να διατηρήσουν το ίδιο μέγεθος του και τον ίδιο βαθμό πτώσης.

Η χρήση του πλατύ ραχιαίου μυ ενδείκνυται, όταν αφαιρείται το 20% έως 70% του όγκου του μαστού κατά την ογκεκτομή και η ασθενής δεν θέλει να υποβληθεί σε μαστεκτομή με αποκατάσταση, αλλά επιθυμεί να διατηρήσει το ίδιο μέγεθος του μαστού της χωρίς την ανάγκη για επέμβαση συμμετρίας του άλλου μαστού. Η επέμβαση αυτή συνήθως είναι κατάλληλη σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού με C-cup μέγεθος, αναλόγως του όγκου βεβαίως που πρέπει να αντικατασταθείμετά την ογκεκτομή.

Πλεονεκτήματα
- Η μέθοδος αυτή έχει εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα (πιο φυσικό σχήμα μαστού σε σύγκριση με τηντοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως άμεση όσο και ως απώτερη(καθυστερημένη) αποκατάσταση του μαστού.
- Η επέμβασ είναι πολύ αξιόπιστη.
- Δεδομένου ότι ένα μεγάλο τμήμα του μαστού παραμένει ανέπαφο υπάρχει καλή αίσθητικότητα στο συνολό του.

Μειονεκτήματα
- Είναι σημαντικό η ασθενής να γνωρίζει πως η μαστεκτομή ύπάρχει ως πιθανό ενδεχόμενο μελλοντικά αν υπάρξει ανάγκη και απαιτηθεί ως περαιτέρω θεραπεία.
- Η Ακτινοθεραπεία είναι απαραίτητη μετά από την επέμβαση(όπως με τις περισσότερες επεμβάσεις διατήρησης του μαστού).
-Η δότρια χώρα (πλάτη) από όπου αφαιρείται ο μυς, ενδέχεται να υποστεί επιπλοκές όπως την συλλογή υγρού (σέρωμα) και να χρειαστεί ορισμένες φορές να γίνει παρακέντηση. Παρόλα αυτά όμως οι μετεγχειρητικές επιπλοκές δεν είναι μείζονος σημασίας αφού αντιμετωπίζονται εύκολα και δεν δημιουργούν συνήθως μακροχρόνιες επιπτώσεις.

 

Λιπογλυπτική Μετά την αποκατάσταση του μαστού, μπορεί να υπάρχουν βαθουλώματα ή ανωμαλίες στο περίγραμμα του. Αυτή η ανομοιομορφία συχνά βελτιώνεται με την πάροδο μερικών μηνών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει όμως βελτίωση, ο χειρουργός μαστού μπορεί να βελτιώσει την εμφάνιση με την έγχυση λίπους στο στήθος σας. Αυτό ονομάζεται Λιπογλυπτική (lipomodelling), Λιποέγχυση (lipofilling) ή αυτόλογη μεταμόσχευση λίπους.
Οι γυναίκες που φέρουν ενθέματα σιλικόνης, μπορούν να υποβληθούν σε Λιπογλυπτική ώστε ο μαστός να αποκτήσει φυσικό σχήμα και μέγεθος.
Η Λιπογλυπτική χρησιμοποιείται και για τη διόρθωση του “κυματισμού” που παρατηρείται μερικές φορές πάνω από την περιοχή των ενθεμάτων, δίδοντας έτσι λεία και μαλακή σύσταση του μαστού
Σε ορισμένες γυναίκες, χρησιμοποιείται πριν από την αποκατάσταση του μαστού. Αν έχετε υποβληθεί σε μαστεκτομή και ακτινοθεραπεία, η Λιπογλυπτική μπορεί να βελτιώσει το δέρμα πριν την αποκατάσταση. Η επέμβαση απαιτεί νοσηλεία λίγων ωρών και η ασθενής μπορεί να εξέλθει από την κλινική αμέσως μετά. Συνήθως απαιτεί γενική αναισθησία , αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορει να γίνει και με τη χρήση τοπικής/περιοχικής αναισθησίας.
Μέθοδος
Αφορά στη λήψη λίπους από ένα άλλο μέρος του σώματός σας, για παράδειγμα, το μηρό ή την κοιλιά, και την έγχυσή του στο στήθος. Η περιοχή από όπου το λίπος λαμβάνεται μπορεί να εμφανίσει εκχυμώσεις (μελάνιασμα) και πόνο ή μουδιασμα μετά από την επέμβαση αλλά τα συμπτώματα υφίονται εντός ολίγων εβδομάδων.
Από το λίπος που εγχύεται στον μαστό το 30-40% θα απορροφηθεί από τον οργανισμό εντος 6 μηνών και γι αυτό θα χρειαστεί η επέμβαση να επαναληφθεί μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα. Για 4-6 εβδομάδες μετά την επέμβαση, η ασθενείς θα πρέπει να φορούν ελαστικό στηθόδεσμο καθόλη τη διάρκεια της ημέρας και να αποφεύγουν την έντονη σωματική άσκηση ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια λίπους από τον μαστό.
Η Λιπογλυπτική δεν πραγματοποιείται προτού επουλωθεί πλήρως ο μαστός μετά από την αποκατάσταση και αυτό μπορεί να διαρκέσει περίπου 6 ή και περισσότερους μήνες.

 

Η εικόνα που δίνει το πτωτικό / χαλαρό στήθος της γυναίκας οφείλεται συνήθως στην αυξομείωση του μεγέθους του πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη και στην εκφύλιση των στηρικτικών στοιχείων του μαστού.
Η χειρουργική επέμβαση, που διορθώνει τον μαστό, ονομάζεται μαστοπηξία και έχει σαν σκοπό αφαιρώντας το δέρμα που περισσεύει, χωρίς να επηρεάσει τον όγκο του στήθους, να το ανορθώσει και να το επαναφέρει στη σωστή του θέση δίνοντάς του επιθυμητό σχήμα και μέγεθος, ώστε να δείξει ξανά νεανικό και σφριγηλό.
Στην περίπτωση που οι μαστοί είναι μικροί και πτωτικοί και προκειμένου να δώσουμε τον σωστό όγκο στο στήθος η επέμβαση της μαστοπηξίας μπορεί να συνδυαστεί και με την τοποθέτηση ενθεμάτων σιλικόνης.
Για την επέμβαση της μαστοπηξίας απαιτείται γενική νάρκωση και η διάρκειά της είναι περίπου 2-2,5 ώρες. Συνήθως, δε χρειάζεται νοσηλεία, ενώ οι μετεγχειρητικές ενοχλήσεις είναι ανύπαρκτες έως ελάχιστες και οι τομές μοιάζουν με αυτές που γίνονται στη μειωτική μαστών. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα στητό, σωστό σε όγκο και σε σχήμα στήθος. Τα σημάδια της επέμβασης βρίσκονται σε τέτοια θέση, ώστε να μη γίνονται εύκολα αντιληπτά. Με το πέρασμα του χρόνου τα σημάδια φαίνονται ελάχιστα και παραμένει μόνο η εικόνα ενός καλαίσθητου, επιθυμητού στήθους. Η ασθενής εξέρχεται από την κλινική φορώντας ελαστικό στηθόδεσμο επί 24ώρου βάσεως για διάστημα 6-8 εβδομάδων. Κατά τη διάρκεια αυτή πρέπει να αποφεύγεται η έντονη σωματική άσκηση.

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Η Θεραπευτική Μαστοπλαστική αποτελεί μια επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται σημαντικό τμήμα του μαστού με καρκίνο με αποτέλεσμα την μείωση του μεγέθους του μετά από αυτήν. Τόσο το δέρμα όσο και ο μαζικός αδένας του μαστού που αφαιρούνται, έχουν ως αποτέλεσμα ουλές παρόμοιες με εκείνες που παρατηρούνται μετά από τυπική επέμβαση μείωσης του μαστού . Παράλληλα, η θηλή επανατοποθετείται σε νέα θέση ώστε να ταιριάζει με το νέο μέγεθος του μαστού. Σε ορισμένες επίσης περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτηθεί η αφαίρεση της θηλής, ιδιαίτερα όταν ο καρκινικός όγκος βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτή και σε κεντρικό τμήμα του μαστού. Εάν αυτό είναι απαραίτητο, τότε μπορεί να γίνει ανακατασκευή της θηλής μετά από λίγες εβδομάδες.
Ο αντίπλευρος μαστός (από την άλλη πλευρά) ενδεχομένως να χρειαστεί να μειωτική επέμβαση ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή συμμετρία και ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Η επέμβαση συμμετρίας μπορεί να γίνει έιτε στό ίδιο χειρουργείο κατά την ογκεκτομή (αφαίρεση του καρκινικού όγκου), ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Η Μειωτική επέμβαση μπορεί να ανακουφίσει από τα συμπτώματα που προκαλούν οι μεγάλοι μαστοί,όπως πόνο στην πλάτη και τον αυχένα, την αυλάκωση στους ώμους από τους στηθόδεσμους και τα δερματικά εξανθήματα κάτω από τον μαστό.
Η τελική τοποθέτηση της θηλής , καθώς και το τελικό επιθυμητό μέγεθος θα πρέπει να συζητηθεί πριν από την επέμβαση με το χειρουργό σας. Ποια είναι η εναλλακτική λύση της Θεραπευτικής Μαστοπλαστικής; Οι τυπικές επεμβάσεις θεραπείας του καρκίνου του μαστού περιλαμβάνουν την ογκεκτομή (ευρεία τοπική εκτομή) ή την μαστεκτομή.Όταν μια ασθενής υποβάλλεται σε μαστεκτομή ,έχει την επιλογή της άμεσης ή απώτερης αποκατάστασης του μαστού με χρήση ενθεμάτων σιλικόνης ή αυτόλογων ιστών.
Η Θεραπευτική Μαστοπλαστική αποτελεί χρήσιμη επιλογή σε γυναίκες με μεγάλους μαστούς αφού επιτρέπει την αφαίρεση μεγαλύτερου τμήματος του μαστού συγκριτικά με μια τυπική ογκεκτομή, διατηρώντας όμως ένα μικρότερο καλοσχηματισμένο στήθος. Αυτό σημαίνει πως η αφαίρεση ολόκληρου του μαστού (Μαστεκτομή) μπορεί να αποφευχθεί. Ο ειδικός χειρουργός μαστού θα σας εξηγήσει λεπτομερώς ποιά επιλογή είναι καταλληλότερη για την περιπτωσή σας. Διαφορά στο μέγεθος και το σχήμα των δύο μαστών (Ασυμμετρία Μαστών): Η χειρουργική επέμβαση για τη μείωση του μεγέθους του υγιούς μαστού μπορεί να πραγματοποιηθεί στο ίδιο χειρουργείο κατά την ογκεκτομή, αλλά προτιμάται να γίνεται όταν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι θεραπευτικές παρεμβάσεις για τον καρκίνο του πάσχοντος μαστού. Η Ακτινοθεραπεία για παράδειγμα συνήθως προκαλεί ρίκνωση του μαστού και γι αυτό τον λόγο είναι απαραίτητο η επέμβαση συμμετρίας στον αντίπλευρο μαστό να πραγματοποιείται τουλάχιστον έξι μήνες μετά την ολοκλήρωσή της.

 

To απόστημα μαστού είναι η συλλογή πύου εντός του μαστού και εμφανίζεται συνήθως κοντά στην περιοχή της θηλής. Εμφανίζεται όταν μικρόβια εισέρχονται για κάποιο λόγο στον μαστό μέσω της θηλής ή από τραυματισμό του δέρματος του μαστού. Μπορεί να συμβεί κατά το θηλασμό ή κατά τη διάρκεια μιας παραμελημένης μαστίτιδας ή επιμολυσμένης κύστης. Η ενδεδειγμένη θεραπεία είναι η χειρουργική κατά την οποία η περιοχή του αποστήματος διανοίγεται και παροχετεύεται.
Η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με γενική ή με τοπική αναισθησία. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης:
Πραγματοποιείται μικρή τομή στην περιοχή του αποστήματος και εν συνεχεία το πύο παροχετεύεται και η περιοχή καθαρίζεται και πλένεται. Δείγμα ιστού και πύου μπορεί να σταλεί στο εργαστήριο γιαεξέταση και για ταυτοποίηση του παθογόνου μικροοργανισμου. Η τομή συνήθως παραμένει ανοικτή ή μερικώς ανοικτή ωστε να επουλωθεί κατά δεύτερο σκοπό από μέσα προς τα έξω, ενώ μετά το χειρουργείο θα χρειαστεί να γίνονται τακτικές αλλαγές και περιποίηση του τραύματος από το χειρουργό σας. Μετά την επέμβαση:
Η ασθενής συνήθως είναι σε θέση να επιστρέψει στο σπίτι της την ίδια μέρα. Φαρμακευτική Αγωγή:
Μετά την χειρουργική επέμβαση και για λίγες ημέρες θα χρειαστεί να λάβετε αγωγή όπως:
Αντιβιοτικά
Παυσίπονα

 

Το ενδοπορικό θήλωμα είναι ένα καλόηθες (μη καρκινικό) μόρφωμα που σχηματίζεται εντός των γαλακτοφόρων πόρων.
Εμφανίζεται τυπικά ως ένας όγκος μεγέθους 1-2 εκατοστών κοντά στη θηλή ή ως μικρότεροι όγκοι σε μεγαλύτερη απόσταση από αυτή.
Βλέπε σχετικά… Χειρουργική Θεραπεία Εφόσον η ασθενής έχει διαγνωσθεί με ενδοπορικό θήλωμα που προκαλεί συμπτώματα όπως εκροή υγρού από τη θηλή, άλγος ή μεγαλώνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, τότε η ενδεδειγμένη θεραπεία είναι η χειρουργική αφαίρεσή του.
Η επέμβαση συνήθως πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία.
Με μια μικρή τομή λίγων εκατοστών η περιοχή της θηλής ανασηκώνεται και αναγνωρίζεται ο γαλακτοφόρος πόρος με το θήλωμα που στην συνέχεια αφαιρείται. Εαν υπάρχουν πολλαπλά θηλώματα τότε πραγματοποιείται αφαίρεση όλων των γαλακτοφόρων πόρων.
Η σύγκλειση της τομής γίνεται με απορροφήσιμα ράμματα και έτσι έχουμε άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.
Η ασθενής εξέρχεται από την κλινική την ίδια μέρα και μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριοτητές της πολύ σύντομα.

 

Το ινοαδένωμα είναι ένας καλοήθης (μη καρκινικός) όγκος του μαστού και εμφανίζεται συνήθως σε γυναίκες νεαρής ηλικίας δίχως όμως να αποκλείεται η εμφανισή τους και σε μεγαλύτερες.
Όταν είναι μικρό σε μέγεθος και δεν προκαλεί συμπτώματα όπως πόνο δεν είναι απαραίτητη η αφαίρεση του.
Σε περιπτώσεις όμως που είναι προκαλεί συμπτώματα και το μέγεθός του αυξάνεται ραγδαία και σε σύντομο χρονικό διάστημα εντός ολίγων μηνών, τότε θα πρέπει να αφαιρείται. Βλ.σχετικά… Χειρουργική Θεραπεία Η αφαίρεση του Ινοαδενώματος πραγματοποιείται συνήθως υπό γενική αναισθησία.
Αυτά που βρίσκονται σε σχετικά μικρή απόσταση από τη θηλή και είναι μικρού η μεσαίου μεγέθους αφαιρούνται από μια μικρή τομή που πραγματοποιείται γύρω από τη θηλή.
Τα μεγάλα και πιο απομακρυσμένα από τη θηλή αφαιρούνται επίσης από μια μικρή τομή που γίνεται όσο είναι δυνατό σε σημεία του μαστού που δεν είναι τόσο εμφανή. Η σύγκλειση γίναται με απορροφήσιμα ράμματα και το αισθητικό αποτέλεσμα μετά από την επέμβαση είναι άριστο.
Είναι μια ανώδυνη επέμβαση και η ασθενής αφού εξέλθει από την κλινική την ίδια μέρα μπορεί να επιστρέψει άμεσα στις δραστηριότητές της.

 

Οι κύστεις είναι καλοήθη (μη καρκινικά) μορφώματα των μαστών και εμφανίζονται ως μονήρεις (μία κυστη) ή πολλαπλές.
Συνήθως δεν χρειάζονται κάποιου είδους πάρέμβαση εφόσον δεν εμφανίζουν συμπτώματα και δεν αυξάνουν σε μέγεθος πολύ.
Σε περιπτώσεις όμως που εμφανίζονται με συμπτωματολογία όπως πόνο και επιμόλυνση τότε θα πρεπει να παροχετεύονται. Η παροχέτευση των κύστεων γίνεται συνήθως υπό τοπική αναισθησία. Είναι μια απλή και ανώδυνη διαδικασία και πραγματοποιείται στο ιατρείο.
Εντοπίζεται με τη βοήθεια συσκευής υπερήχων και με μια λεπτή βελόνη παροχετεύεται το περιεχόμενό της. Το υγρό συνήθως δεν αποστέλλεται για κυτταρολογική εξέταση εκτός και εαν έχει ύποπτους χαρακτήρες ή παρουσιάζει στοιχεία φλεμονής οπότε και χρειάζεται η καλλιέργειά του.
Σε 3-4 εβδομάδες μετά από την παροχέτευση χρειάζεται να επαναληφθεί στο ιατρείο ένα υπερηχογράφημα για να διαπιστωθεί εαν η κύστη έχει εξαφανιστεί πλήρως ή όχι. Σε περίπτωση επανεμφάνισης της,έχει μεγάλο μέγεθος και είναι επώδυνη, η διαδικασία της παρακέντησης και παροχέτευσης μπορεί να επαναληφθεί .

 

Η θεραπεία της μαστίτιδας (βλ σχετικά) είναι συνήθως συντηρητική με λήψη αντιβιοτικών φαρμάκων και παυσίπονα. Σε περιπτώσεις όμως που εξελίσσεται σε απόστημα μια φλεγμονή του μαστού τότε απαιτείται χειρουργική διάνοιξη και παροχέτευση του.(βλ.θεραπεία αποστήματος)

 

Οι συνηθέστερες παθήσεις κατά την κύηση και γαλουχία είναι :
Κύστεις Μαστού (βλ σχετικά)
Μαστίτιδα (βλ σχετικά)
Απόστημα Μαστού (βλ σχετικά)
Γαλακτοκήλη (βλ σχετικά)
Ινοαδένωμα κυήσεως (βλ σχετικά)
Ο καρκίνος του μαστού δεν θα πρέπει να παραβλέπεται σε καμία περίπτωση κατά την περίοδο αυτή και γι αυτό σε οποιαδήποτε περίπτωση αντιληφθείτε αλλαγές στους μαστούς σας απευθυνθείτε στο χειρουργό σας ο οποίος θα σας κατευθύνει ανάλογα.

 

Γυναικομαστία σημαίνει αύξηση του μεγέθους των ανδρικών μαστών λόγω υπερτροφίας και υπερπλασίας του μαστικού ιστού ή του λιπώδους ιστού (ψευδό γυναικομαστία) ή και των δύο μαζί.
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν υπάρχει γνωστή αιτία και, αν και σπάνια αναφέρεται, είναι μια αρκετά συχνή πάθηση.
Για τους άνδρες που αισθάνονται αμήχανα με την εμφάνισή τους, η χειρουργική επέμβαση απότελεί χρήσιμη επιλογή.
Οι περισσότεροι έφηβοι βιώνουν σε κάποιο βαθμό το πρόβλημα είτε στον ένα ή και στους δύο μαστούς. Ωστόσο, κατά την πρώιμη ενήλικη ζωή τους και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% οι μαστοί επανέρχονται στη φυσιολογική τους κατάσταση. Η συχνότητα εμφάνισης της Γυναικομαστίας αυξάνεται με την ηλικία, φθάνοντας περίπου το 30% (1 στους 3) σε ηλικιωμένους άνδρες. Σπάνια, η διόγκωση του μαστού μπορεί να προκληθεί από φάρμακα (για την υπέρταση, των καρδιακών παθήσεων και του καρκίνου του προστάτη), φάρμακα (όπως η μαριχουάνα και τα στεροειδή αναβολικά), ορισμένες ασθένειες (όπως η ηπατική ανεπάρκεια και ορισμένες μορφές καρκίνου) και μερικές πολύ σπάνιες συγγενείς ανωμαλίες. Αυτές οι αιτίες θα πρέπει να αποκλειστούν από το χειρουργό στην πρώτη επίσκεψη και ο ασθενής θα σταλεί για περαιτέρω διερεύνηση. Θα χρειαστούν επίσης πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη γενική υγεία, το μέγεθος του μαστού και το σχήμα του σώματος, προηγούμενη χειρουργική επέμβαση στο στήθος, τυχόν αιμορραγική διάθεση, καθώς και οι πιθανές θεραπευτικές παρεμβάσεις, μερικές από τις οποίες επηρεάζονται από το κάπνισμα, το αλκοόλ και διάφορα φάρμακα.
Ο μαστός αποτελείται από δύο κύρια στοιχεία: τον αδενικό ιστό (σταθερός και πυκνός) και του λιπώδη ιστό (μαλακό). Η αναλογία αδενικού να λιπώδη ιστού ποικίλλει από άτομο σε άτομο και κατά τη γυναικομαστία μπορεί να υπάρχει μια περίσσεια και των δύο. Εάν κυριαρχεί ο λιπώδης, η λιποαναρρόφηση αποτελεί την ενδεδειγμένη θεραπεία. Αυτή περιλαμβάνει την αναρρόφηση του λιπώδους ιστού στον μαστό με ένα λεπτό σωλήνα που εισάγεται μέσω μιας τομής 3-4 χιλιοστών σε διάμετρο. Εάν υπάρχει μεγάλη ποσότητα αδενικού ιστού, τότε αυτός αφαιρείται χειρουργικά και η επέμβαση θα αφήσει μια μικρή ουλή, συνήθως γύρω από τη θηλή που με το πέρασμα του χρόνου εξαφανίζεται. Αυτή η εκτομή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνη της ή σε συνδυασμό με λιποαναρρόφηση. Επεμβάσεις που απαιτούν αφαίρεση μεγαλύτερης ποσότητας ιστού και δέρματος,απαιτούν επίσης και μεγαλύτερες τομές και έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες ουλές. Οι περισσότερες επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της γυναικομαστίας διαρκούν περίπου 90 λεπτά για να ολοκληρωθούν και γίνονται με γενική αναισθησία,ή με τοπική αναισθησία και μέθη.
Μετά τη χειρουργική επέμβαση ο μαστός είναι οιδηματώδης (πρησμένος) και με εκχυμώσεις (μελανιές) για περιορισμένο όμως χρονικό διάστημα. Μετά το χειρουργείο και για 3-4 εβδομάδες ο ασθενής χρειάζεται να φοράει έναν ειδικά σχεδιασμένο ελαστικό επίδεσμο στο θώρακα που σκοπό έχει την ταχύτερη και καλύτερη επούλωση του χειρουργικού τραύματος και την αποφυγή του μετεγχειρητικού οιδήματος . Είναι σκόπιμο να απέχουν από οποιαδήποτε φυσική άσκηση για περίπου τρεις εβδομάδες και, σε γενικές γραμμές, χρειάζεται περίπου έξι εβδομάδες πριν ο ασθενής να μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητές του. Οι πιθανές επιπλοκές της επέμβασης είναι σχετικά σπάνιες και αυτές περιλαμβάνουν : το αιμάτωμα, την ανισομετρία των μαστών και την μειωμένη αισθητικότητα της θηλής.

 

Κάσσου 10, Πετρούπολη, Αθήνα 13231 (Κεντρική Πλατεία)
Παππάς Παναγιώτης (MD. MSc) | Γενικός Χειρουργός & Χειρουργός Παθήσεων Μαστού

 

 

s5 logo

 

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ:  Κάσσου 10 (2ος όρ.), Πετρούπολη, 13231(κεντρική πλατεία), ΤΗΛ: 212-1050022, 6974-059382

ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ:  Αναστ. Τσόχα 24 (2ος όρ.), Αθήνα 11521, ΤΗΛ: 210-6416890, 6974-059382

ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 ~ 13:00 & 17:00 ~ 21:00

Επίσκεψη κατόπιν ραντεβού

Επείγοντα περιστατικά όλο το 24ωρο

E-MAIL:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

evrokliniki

Τοποθεσία Ιατρείου

Συνεργαζόμενες Κλινικές

cityclinic

rea

athinaiki

bioclinic

iatriko

mediterraneo

metropolitan

attiko